Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
 1. Τεχνητές οδοντοστοιχίες με φυσικούς χαρακτηρισμούς

  Πολλοί ασθενείς προβληματίζονται για την αισθητική στο χαμόγελο τους, όταν πρόκειται να μπούν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν μιά τεχνητή οδοντοστοιχία. Αυτό που συνήθως τους απασχολεί, είναι το κατά πόσο θα φαίνεται στο χαμογελο τους οτί φοράνε οδοντοστοιχία.

  Τι ειναι αυτό όμως που διακρίνει την παρουσία μιάς τεχνητής οδοντοστοιχίας στο στόμα μας;

  Η πιό συχνή αιτία είναι η μονοτονία που εκφράζεται σε μιά αψεγάδιαστη οδοντοστοιχία, με συμμετρίες στο μέγεθος και τη διάταξη των δοντιών ή με την ομοιομορφία στο χρώμα αυτών όπως και των ούλων.

  Θα μπορούσε μια τεχνητή οδοντοστοιχία να δείχνει φυσική;

  Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες τεχνικές και τα κατάλληλα υλικά που μας δίνουν τη δυνατότητα να προσδώσουμε φυσικούς χαρακτηρισμούς στις οδοντοστοιχίες. Η χρωματική διαβάθμιση και η απόδοση ανατομικής μορφολογίας των ούλων, οι χρωστικές στα δόντια και η ασύμμετρη διάταξη τους είναι ορισμένες από τις ιδιότητες με τις οποίες μπορούμε να πετύχουμε τη φυσική απομίμηση μιας τεχνητής οδοντοστοιχίας.

  ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '27' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '27' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]