Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
 1. Αισθητική

  Η εισαγωγή βιουλικών στην οδοντιατρική που μιμούνται τα χαρακτηριστικά των φυσικών δοντιών και οι νέες τεχνικές μας δίνουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε με τον πιό ιδανικό τρόπο τις αισθητικές ανάγκες των ασθενών μας.

  Συνδυάζουμε στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη τη θεραπεία και την αποκατάσταση με την αισθητική, ενώ παράλληλα υιοθετούμε συντηρητικές τεχνικές για την αισθητική αναδιαμόρφωση των δοντιών με γνώμονα την ελάχιστη παρέμβαση στους οδοντικούς ιστούς.

  Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αισθητικής οδοντιατρικής, όπως:

  - Αφαίρεση επιφανειακών χρωστικών από τσιγάρο, καφέ, κ.α με σύστημα αεροσοδοβολής

  - Λεύκανση σε 40' με μηχάνημα τεχνολογίας led

  - Άμεση επανόρθωση δοντιών με ρητινώδεις άξονες και σύνθετη ρητίνη με την τεχνική διαστρωμάτωσης

  - Συντηρητική επανόρθωση οπίσθιων δοντιών με την έμμεση τεχνική των επένθετων ρητίνης

  - Ολοκεραμικές θήκες, γέφυρες και επένθετα

  - Όψεις ρητίνης και πορσελάνης

  - Οδοντοστοιχίες με φυσικούς χαρακτηρισμούς

  Φιλοσοφία μας είναι πως δεν υπάρχει το τέλειο χαμόγελο, αλλά αυτό που ταιρίαζει σε κάθε άτομο ξεχωριστά. Η ηλικία, το φύλο, οι συνήθειες (όπως το κάπνισμα), το χρώμα του δέρματος, οι γωνίες του προσώπου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυσικών δοντιών του ασθενή, είναι παράγοντες που συνεκτιμούμε όταν εργαζόμαστε στην αισθητική ζώνη του χαμόγελου. Φροντίζουμε τόσο η ακίνητη ή κινητή πρόσθεση τεχνητών δοντιών όσο και κάθε αισθητική παρέμβαση στα φυσικά δόντια να προσδίδει την επιθυμητή αρμονία και φυσικότητα που εκφράζεται σε ένα καλαίσθητο χαμόγελο.
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '32' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '32' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]