Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
 1. Όψεις Ρητίνης

  -Σας απασχολούν οι ατέλειες των δοντίων σας ;
  -Θα θέλατε να αλλάξετε το χαμόγελο σας εύκολα και γρήγορα ;


  Ένα όμορφο χαμόγελο μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία και να τονώσει την αυτοπεποίθηση μας. Συχνά όμως,ακόμη και σε ένα καθόλα υγιές στόμα, η εμφάνιση των δοντιών μπορεί να δημιουργεί αισθητικά προβλήματα. Κενά ανάμεσα στα δόντια, στραβά, ανισομεγέθη, υποπλαστικά ή πολύ μεγάλα δόντια είναι ατέλειες που υπάρχουν φυσιολογικά και σχετίζονται με είτε κληρονομικούς παράγοντες είτε με τη σκελετική διαμόρφωση των γνάθων.

  Στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε τη μέθοδο Smile makeover των όψεων ρητίνης για την άμεση διόρθωση των ατελειών και την ανάπλαση των δοντιών με την οποία βελτιώνουμε αισθητικά και αλλάζουμε το χαμόγελο μας σε μία μόλις επίσκεψη. Πρόκειται για μή επεμβατική τεχνική lifting δοντιών που συνίσταται στη χρήση σύνθετων ρητινών (υλικό λευκού σφραγίσματος) και τη συγκόλληση τους στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών, χωρίς αφαίρεση οδοντικής μάζας. Η διαδικασία είναι ανώδυνη για τον ασθενή, γίνεται χωρίς αναισθησία και ολοκληρώνεται άμεσα σε λίγες ώρες.

  Με τις όψεις ρητίνης:

  - αλλάζουμε χρώμα,σχήμα,μέγεθος των δοντιών
  - κλείνουμε διαστήματα και αντιαισθητικά κενά
  - διορθώνουμε μικρές οδοντικές αποκλίσεις (στραβά δόντια) χωρίς ορθοδοντική

  Για την καλύτερη αισθητική απόδοση, υιοθετούμε την τεχνική διαστρωμάτωσης, με την οποία "χτίζουμε" step by step τα δόντια, προσθέτοντας στρώμα με στρώμα ρητίνες διαφoρετικών αποχρώσεων για να προσδώσουμε μεγαλύτερη φυσικότητα στο αποτέλεσμα.

  ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '35' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '35' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]