Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
 1. Πρόληψη για παιδιά και ενήλικες

  Η τήρηση στοματικής υγιεινής και ο ετήσιος στοματικός έλεγχος προλαμβάνουν τις περισσότερες οδοντιατρικές παθήσεις. Ωστόσο, η ηλικία, η κλήρονομικότητα, τα ορθοδοντικά προβλήματα, οι ανατομικές και μορφολογικές ιδιαιτερότητες των δοντιών από άτομο σε άτομο, είναι ορισμένες από τις περιπτώσεις που συνιστούν ιδιαίτερη προληπτική αντιμετώπιση.

  Προσφέρουμε υπηρεσίες οδοντιατρικής πρόληψης:

  - φθορίωση σε παιδιά για ενδυνάμωση του ευαίσθητου σμάλτου και προστασία από την τερηδόνα

  - καθαρισμό σε παιδιά με στίλβωση για την αφαίρεση της μικροβιακής πλάκας και με εξειδικευμένο υπέρηχο για την αφαίρεση πέτρας με τη μικρότερη αποτριβή σμάλτου

  - καθαρισμό σε ενήλικες με σοδοβολή για την αφαίρεση μικροβιακής πλάκας και επιφανειακών χρωστικών

  - καθαρισμό σε ενήλικες με υπέρηχο για την αφαίρεση πέτρας και τον διακλύσμό των ούλων με αντισηπτικό διάλυμα

  - προληπτικά σφραγίσματα sealants, χωρίς τρόχισμα και αφαίρεση οδοντικής ουσίας,σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες με πολυτερηδονισμό

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '36' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '36' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]