Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
 1. Ολοκεραμικά συστήματα

  Το πιό συχνό ερώτημα που μας απευθύνουν ασθενείς,που πρόκειται να δεκτούν την πρόσθεση τεχνητών δοντιών στην αισθητική ζώνη του χαμόγελου,είναι αν αυτά θα δείχνουν ψεύτικα...
  Στις συμβατικές μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις, η χρήση της πορσελάνης ικανοποιεί αισθητικά, ωστόσο η παρουσία του μετάλλου διακρίνει την πρόσθεση.

  Ακολουθώντας τη νέα τάση της αισθητικής οδοντιατρικής για προσθετική χωρίς μέταλλα, πραγματοποιούμε όλο το εύρος των ολοκεραμικών αποκαταστάσεων:

  Ολοκεραμικές στεφάνες (θήκες) για την προστασία και τη διατήρηση στο στόμα ενός δοντιού με μεγάλη απώλεια οδοντικής μάζας λόγω τερηδόνας ή κατάγματος

  Ολοκεραμικές γέφυρες για την αναπλήρωση δοντιών που έχουν εξαχθεί

  Ολοκεραμικά επένθετα για τη συντηρητική αποκατάσταση οπίσθιων δοντιών

  Ολοκεραμικές όψεις για την αισθητική αναδιαμόρφωση των δοντιών με τεχνική μειωμένης επεμβατικότητας

  Η απόλυτη φυσικότητα στην εμφάνιση των προσθετικών δοντιών με αμιγή κεραμική σύνθεση πορσελάνης, είναι ο λόγος που συστήνουμε στους ασθενείς μας τις ολοκεραμικές αποκαταστάσεις που ικανοποιούν και τις πιό μεγάλες αισθητικές απαιτήσεις.

  ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '39' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '39' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]