Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
 1. Τεχνολογική υποστήριξη ιατρείου

  Χρησιμοποιούμε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για την υποστήριξη της διάγνωσης και θεραπείας των παθήσεων καθώς και για τη διασφάλιση της υγιεινής του οδοντιατρείου:

  Ψηφιακή ακτινογραφία, που προσφέρει αξιόπιστη διάγνωση και μεγαλύτερη προστασία για τον ασθενή με την εκπομπή ελάχιστης ακτινοβολίας

  Ενδοστοματική κάμερα με την οποία δείχνουμε στον ασθενή το πρόβλημα του σε ειδική οθόνη

  Ψηφιακός εντοπιστής ακροριζίου και περιστρεφόμενο μηχανοκίνητο σύστημα ρινών για την υποστήριξη των ενδοδοντικών θεραπειών(απονευρώσεις)

  Πιεζοηλεκτρικός υπέρηχος για τον καθαρισμό και την αφαίρεση της πέτρας των δοντιών με ελεγχόμενη συχνότητα που καθιστά κατάλληλη τη χρήση του και για παιδιά, αλλά και για τον διακλυσμό των ούλων με αντισηπτικό διάλυμα, υποστηρίζοντας τη θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε περιοδοντικής φλεγμονής,όπως της ουλίτιδας και της περιοδοντίτιδας

  Σύστημα σοδοβολής για την αφαίρεση επιφανειακών χρωστικών και για πρόληψη με απομάκρυνση της μικροβιακής πλάκας

  Εξειδικευμένο μηχάνημα λεύκανσης για άμεσα αποτελέσματα σε ένα ραντεβού και την προστασία του σμάλτου

  Πλυντήριο εργαλείων και αυτόκαυστο για την αποστείρωση τους

  Αυτόματο σύστημα απολύμανσης Αutosteril της οδοντιατρικής έδρας, που ενεργοποιείται από ασθενή σε ασθενή, στα πλαίσια των σύγχρονων οδηγιών της ευρωπαικής ένωσης για τους κανόνες υγιεινής των οδοντιατρείων
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '40' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '40' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]