Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
 1. Λεύκανση

  Είναι γεγονός ότι καθημερινά γινόμαστε δέκτες πληροφοριών για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε, εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, λευκά δόντια, χρησιμοποιώντας ακόμη και οδοντόκρεμες ή άλλα σκευάσματα που διαφημίζονται στο εμπόριο. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η λεύκανση δεν ενδείκνυται για όλους τους ασθενείς, ενώ πέρα από τα αμφίβολα αποτελέσματα, η αυθαίρετη χρήση σκευασμάτων χωρίς τη συμβουλή οδοντίατρου μπορεί να έχει παρενέργειες.

  Εσείς που θα μας επιλέξετε για να κάνετε λεύκανση, μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι για την υγεία των δοντιών σας, καθώς λαμβάνουμε πρωτίστως ένα πλήρες οδοντιατρικό ιστορικό. Αφού βεβαιώσουμε ότι η λεύκανση συνίσταται για εσάς, κάνουμε αρχικά τον απαραίτητο καθαρισμό με υπέρηχο και κατόπιν ξεκινάμε άμεσα τη διαδικασία χρησιμοποιώντας κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

  Διαθέτουμε εξειδικευμένο μηχάνημα λεύκανσης τεχνολογίας led που:

  -Μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε τη λεύκανση σε μία επίσκεψη και σε 40΄

  -Προστατεύει το σμάλτο και δεν έχει παρενέργειες στην υγεία των δοντιών

  -Είναι η πλέον αποτελεσματική για την εξουδετέρωση και των πιό έντονων δυσχρωμιών

  -Αναδεικνύει με μεγαλύτερη καθαρότητα, φωτεινότητα και λάμψη το φυσικό χρώμα των δοντιών
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '44' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '44' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]